Zimní stadion v Berouně je uzavřen

Zimní stadion v Berouně je od 9. března 2016 uzavřen. Foto: Městský úřad Beroun.Beroun – Zimní stadion v Berouně je od středy 9. března 2016 uzavřen. Stalo se tak z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu.

Aktualizováno 29.03.2016

Zimní stadion v Berouně, který poskytuje ledovou plochu nejen mnoha sportovním klubům, ale také široké veřejnosti, se pro všechny uzavřel v dopoledních hodinách dne 9. března 2016. Stalo se tak po přerušení dodávky elektrického proudu.

Nedostatek elektřiny, aby stadion mohl fungovat, však nebyl jediným problémem, který se ve včerejších dopoledních hodinách řešil. Závažnějším problémem, který řešil také starosta města Berouna Ivan Kůs společně s velitelem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Pavlem Šimkem a zástupcem provozovatele objektu, byl hrozící únik nebezpečného čpavku. Čpavek, jenž zajišťuje chlazení ledu. je pro lidské zdraví nebezpečnou látkou a při vypnuté elektřině hrozil jeho únik do okolí, pokud by se zahřál a uvolnil se z potrubí pod ledem.

„Společnost ČEZ objekt zimního stadionu odpojila, domníváme se, že kvůli dluhům provozovatele,“ uvedl starosta města Berouna Ivan Kůs s tím, že tato společnost nakonec na výzvu města provizorně obnovila dodávky proudu až do doby, než správce objektu přečerpá zmiňovaný čpavek, aby nemohlo dojít k jeho úniku.

Zimní stadion v Berouně je od 9. března 2016 uzavřen. Foto: Městský úřad Beroun.
Zimní stadion v Berouně je od 9. března 2016 uzavřen. Foto: Městský úřad Beroun.

„Nastalou situaci vnímám jako selhání provozovatele zimního stadionu. Město své závazky k němu plní. Pokud je odpojení proudu opravdu následek dluhů provozovatele, nechápu, proč by takovéto problémy měl vůbec mít. Město na provoz zimního stadionu provozovateli přispívá 2.5 milionu korun ročně. O dalších opatřeních nyní budeme jednat,“ uzavřel starosta.

Informace o uzavření zimního stadionu byly předány sportovním klubům, které měly v nejbližších dnech na stadionu trénovat. Informace o dění kolem stadionu mohou berounští získat na místním městském úřadu a teprve v průběhu čtvrtečního dne se objevila informace o uzavření také na oficiálních webových stránkách stadionu, kde se mimo jiné uvádí, že se jedná o tlak ze strany zájmových skupin, které chtějí převzít zimní stadion pod svá křídla a současně, že město sice poskytuje provozovateli dotaci ve výši 2,5 milionu korun ročně, nicméně současně s tím město může nabídnout svým sportovním klubům využití 1500 hodin za dotovanou cenu 400 Kč místo ceníkové ceny 2.500 Kč, která pokrývá vysoké energetické náklady provozu zimního stadionu, a tento počet hodin také plně využívá.

Důležité informace:

Aktualizace 21. března 2016:

Dne 16. března 2016 rozhodla Rada města Berouna o odstoupení od smlouvy o výpůjčce uzavřené se společností Dynatel, na základě které právě společnost Dynatel provozuje zimní stadion. Společnost Dynatel bude vyzvána k vrácení objektu do konce měsíce března. „Provozovatel závažným způsobem porušuje smluvní povinnosti a město je tím stavěno před nepřiměřená právní, finanční, věcná a společenská rizika,“ uvedl berounský starosta Ivan Kůs.

Aktualizace 29. března 2016 – z tiskové zprávy:

Rada města dne 16. března rozhodla o dalším postupu vůči provozovateli berounského zimního stadionu. Společnost Dynatel zimní stadion provozuje na základě obtížně vypověditelné smlouvy o výpůjčce pocházející z roku 1993, respektive 2003.

Na základě právní analýzy městští radní rozhodli vyzvat provozovatele stadionu k vrácení objektu do konce měsíce března a také schválili záměr odstoupit od uzavřené smlouvy o výpůjčce pro závažné porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. Současně město v březnu zastavilo měsíční splácení dotace na provoz zimního stadionu, která ve schváleném rozpočtu činila 2.5 milionu korun ročně.

Další pokračování v provozování zimního stadionu společností Dynatel je pro město Beroun za současných podmínek a na základě aktuálně zjištěných skutečností neudržitelné, neboť je tím město stavěno před nepřiměřená právní, finanční, věcná a společenská rizika. Aby bylo provozování zimního stadionu do budoucna zajištěno bez komplikací, město chce správu objektu převzít.

„Také je třeba předcházet stížnostem, které v poslední době město ohledně provozu stadionu dostávalo,“ doplnil starosta Kůs. „Domníváme se, že město je jako vlastník schopno zajistit lepší provoz i údržbu objektu stadionu. Nejen za tímto účelem chceme vytvořit sportovní příspěvkovou organizaci, pod kterou by od nového roku kromě stadionu spadala městská sportoviště, hřiště i kemp. Zimní stadion veřejnosti sloužil 23 let a i zásluhou současného provozovatele se z něj stala pevná součást sportovního života města. To se ale bohužel již pomalu stává minulostí. Nechceme, aby byl stadion uzavřen, ale na druhou stranu nemůžeme nynější stav věcí tolerovat a nečinně přihlížet,“ uzavřel starosta.

X