Karlovy Vary - Na dobu neurčitou bylo Radou Karlovarského kraje odsouhlaseno uspořádání veřejné sbírky na pomoc dnes dvouleté Toničce Kaplanové, která od narození trpí kvadruspastickou formou dětské mozkové obrny a kataraktou obou očí.