Galerie Jídelna otevře své brány 18. března 2015

vlastivedne-muzeum-CLČeská Lípa – Na slavnostní otevření s výstavami Úděl africké ženy a Nejen Kvidova věc v České Lípě po více než roční přestávce mohou zájemci zavítat 18. března 2015 v 17:00 hod. do Galerie Jídelna při Vlastivědném muzeu v České Lípě.

Galerie Jídelna byla více než rok uzavřena z důvodu rekonstrukce střechy kláštera, kde Vlastivědné muzeum a galerie sídlí. Nově budou na návštěvníky čekat dvě výstavy. Tou první z nich je Nejen Kvidova věc v České Lípě novoborských výtvarníků Soni Třeštíkové a Ladislava Průchy, jež je připravena pro návštěvníky v Jídelně. Při slavnostním zahájení se úvodního slova ujmou právě výtvarníci Soňa Třeštíková a Ladislav Průcha.

Ladislav Průcha dýchá ústy a hraje si

  • na design, kde respektuje historické souvislosti, výdělek a funkční vtip.
  • na užité umění, kde hraje si s materiály osobně a jedinečně.
  • na umění, kde hledá, získává obsah z formy, experimentuje.
  • s žárovkami, kde přetváří zbytečné, nefunkční, křehké a jiné, v nové, křehčí, obsahové.
  • na sklo, kde sklo je jedním z hráčů, jež respektuje předurčené a řeže do krve.

Soňa Třeštíková dýchá plynule a soustředí se

  • na užité umění, kde motá, váže, splétá a odkazuje se na zakořeněné, osvědčené a trvající.
  • na umění, kde se vyjadřuje kresbou, malbou a nachází automatické, rytmické, systematické.
  • na syna K. P., kde bojuje, miluje, trápí se, učí se.
  • na sklo, kde přenáší své lineárně vinoucí se představy do hmotného prostoru.

Výtvarníci Ladislav Průcha (1979), vedoucí pedagog oddělení designu světelných objektů na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově, a Soňa Třeštíková (1983), nyní na rodičovské dovolené, předtím působila v České Lípě na Základní umělecké škole, nyní působí v Novém Boru, setkali se u profesora Vladimíra Kopeckého, diplomovali u Ronyho Plesla v ateliéru Skla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Jejich výstavu obrazůl a objektů koordinoval dvouletý Kvido P.

 

Pozvánka na vernisáž Nejen Kvidova věc. Autor: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě.

Následovat bude vernisáž výstavy Úděl africké ženy, který návštěvníci naleznou v chodbě galerie. Vystaveny budou velkoformátové fotografie žen zemí třetího světa od Lenky Klicperové. Sedmadvacet fotografií dokumentuje nelehké životní situace, kterým jsou vystaveny ženy v různých zemích Afriky.

„Například v Čadu dívky provdávají za peníze jako druh zboží už v 10 nebo 12 letech. V Keni, pokud se dívka chce vyhnout obřízce, musí utéci, ale její kmen už ji nikdy nevezme zpět a v Kongu zase znásilněnou ženu často manžel vyžene i s jejich dětmi,“ uvádí příklady Klicperová.

Přitom ženy ve většině rozvojových zemích se starají o obživu, obdělávají půdu, chodí pro vodu, sbírají dřevo, starají se o domácnost a vzdělání a výchovu dětí, ač samy nejsou považovány za rovnocenné s muži a nemají stejná práva. V mnoha afrických zemích nemají ženy práva vlastnit půdu, mají omezený přístup ke vzdělání a zdravotní péči, jsou prodávány a zneužívány bez možnosti pomoci, nemohou participovat v sociálních a politických institucích a podobně. Navíc každá třetí žena se za svůj život stane obětí sexuálního násilí.

Autorka výstavy, Lenka Klicperová, je novinářkou a fotografkou, šéfredaktorkou časopisu Lidé a Země a také místopředsedkyní občanského sdružení Femisphera, které se zabývá problematikou života obyvatel třetího světa s důrazem na ženská témata prostřednictvím publicistické činnosti, fotografií a filmu tak, aby mohli díky své síle pomoci. Při svých zahraničních cestách navštívila řadu afrických zemí, pracovala např. v Angole, Namibii, Nigérii, Tanzánii, Keni, Etiopii, v Mali, Burkině Faso, Iráku, Afghánistánu či Demokratické republice Kongo, Čadu, Albánii či Nigeru. Svým zaměřením dokumentuje život domorodých etnik, žen a dětí. V roce 2008 získala čestné uznání v prestižní soutěži Czech Press Photo. Kromě domovského magazínu publikuje i v jiných médiích, spolupracuje s Českou televizí. Je spoluautorkou dokumentárních filmů Slzy Konga a Latim-Obřezané. Věnuje se také přednáškové činnosti.

Vernisáž výstavy Úděl africké ženy. Autor: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě.
Vernisáž výstavy Úděl africké ženy. Autor: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě.

Při slavnostní vernisáži, která proběhne pro obě výstavy dne 18. března 2015 od 17:00 hod., nebude chybět ani hudební vystoupení a občerstvení. Svou účast přislíbila také českolipská čajovna TAO.

O výstavách jsme informovali v našem kalendáři:

X