Kraj Ústecký kraj

leden

201103lisallday201831proKlaus Horstmann-Czech: Dialog s časem(Celý den) Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Výstavy Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Listopad 3 (čtvrtek) - Prosinec 31 (Pondělí)

Místo

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Detaily události

Mramorové plastiky významného evropského sochaře a ústeckého rodáka Klause Horstmanna-Czecha.

Otevřeno dle provozní doby.

 

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba a vstupné

Webové stránky pořadatele

Muzeum města Ústí nad Labem

201707duballday201829črcStředověké Ústí(Celý den) Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Výstavy Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Duben 7 (Pátek) - červenec 29 (Neděle)

Místo

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Rozbalit

Detaily události

Vybrané kapitoly z období pozdního středověku v Ústí nad Labem a jeho okolí. Návštěvníci se mohou těšit na středověké tržiště, hrady i zajímavé sbírkové předměty z depozitářů nejen ústeckého muzea. Děti se zabaví stavbou vlastního města, či zkoušením dobových šatů a zbroje.

Doprovodný program výstavy:

 • 19. 12. 2017, 17.00 hod.: Výstavou „Středověké Ústí“ s Eliškou Wiesnerovou – Výstavu přibližující atmosféru středověkého města uvnitř hradeb i mimo ně Vás provede její kurátorka a archeoložka Mgr. Eliška Wiesnerová. Vstupné 50/30 Kč.
 • 16. 1. 2018, 17.00 hod.: Výstavou „Středověké Ústí“ s Eliškou Wiesnerovou – Výstavu přibližující atmosféru středověkého města uvnitř hradeb i mimo ně Vás provede její kurátorka a archeoložka Mgr. Eliška Wiesnerová. Vstupné 50/30 Kč.

Otevřeno dle provozní doby.

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba a vstupné

Webové stránky pořadatele

Muzeum města Ústí nad Labem

201710lisallday201825břeMinerály Českého středohoří(Celý den) Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Výstavy Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Listopad 10 (Pátek) - Březen 25 (Neděle)

Místo

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Rozbalit

Detaily události

Výstava ukazuje jedinečnou kolekci minerálů z Českého středohoří, kombinující předválečné vzorky pocházející z českých muzeí s novodobými nálezy nerostů od soukromých sběratelů. K vidění jsou jehlicovité drůzy natrolitu, ukázky chabazitu, phillipsitu, thomsonitu, apofylitu, kalcitu, chalcedonu, vzácný zeofylit či největší nalezený aragonit a mnohé další. Mineralogické exponáty jsou doplněny velkoplošnými makrofotografiemi Petra Fuchse. Výstava představuje také specifika této vulkanické oblasti, včetně dědictví Josefa Emanuela Hibsche. Zvláštní pozornost je věnována těžbě a zpracování českého granátu.

Doprovodný program:

 • 6. 12. 2017, 16.00 hod.: Výstavou „Minerály Českého středohoří“ s M. Radoněm – Komentovaná prohlídka výstavy „Minerály Českého středohoří“ s jedním z autorů výstavy a znalcem místní geologie Miroslavem Radoňem. Vstupné 50/30 Kč.
 • 23. 1. 2018, 17.00 hod.: Výstavou „Minerály Českého středohoří“ se Zuzanou Vařilovou – Komentovaná prohlídka výstavy „Minerály Českého středohoří“ s kurátorkou výstavy RNDr. Zuzanou Vařilovou, Ph.D. Vstupné 50/30 Kč.

Otevřeno dle provozní doby.

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba a vstupné

Webové stránky pořadatele

Muzeum města Ústí nad Labem

201701proallday201829ledNárodní parky USA(Celý den) Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Výstavy Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Prosinec 1 (Pátek) - Leden 29 (Pondělí)

Místo

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Detaily události

Karel Plechač – horolezec, cestovatel, fotograf představuje národní parky USA, v klubovně muzea.

Otevřeno dle provozní doby.

 

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba a vstupné

Webové stránky pořadatele

Muzeum města Ústí nad Labem

201706proallday201804břeSebastian Weise - Dvě duše žijí. Obrazy ze Šluknovského výběžku.(Celý den) Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Výstavy Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Prosinec 6 (Středa) - Březen 4 (Neděle)

Místo

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Detaily události

Výstava fotografických koláží kombinujících obrazy ze Sudet, odkud pocházeli autorovi předci, s fotografiemi z jeho současného domova a z cest po světě.

Vernisáž výstavy: 

 • 5. 12. 2017 v 17.00 hod.

Otevřeno dle provozní doby.

 

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba a vstupné

Webové stránky pořadatele

Muzeum města Ústí nad Labem

201706pro(pro 6)00:00Reformace – myšlenky, osobnosti, otázky a problémyCyklus přednášek(prosinec 6) 00:00 Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Přednášky Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Prosinec 6 (Středa) 00:00

Místo

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Rozbalit

Detaily události

13. 12. 2017, 17.00 hod.: Čeští nekatoličtí exulanti v saské luteránské Pirně

Osmá přednáška cyklu „Reformace – myšlenky, osobnosti, otázky a problémy“ v podání prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc. (Ústav českých dějin FF UK Praha) na téma života českých nekatolických exulantů mezi lety 1621–1639 ve městě, v němž nově příchozí tvořili téměř třetinu obyvatel. Vstupné 20 Kč.

22. 11. 2017, 17.00 hod.: Katolíci a luteráni ve vedlejších zemích české koruny

Sedmá přednáška cyklu „Reformace – myšlenky, osobnosti, otázky a problémy“ se zaměří na složitý a pestrý náboženský vývoj vedlejších zemí České koruny, zejména Horní Lužice a Dolního Slezska v 16. a na počátku 17. století. Přednášejícím je PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. Vstupné 20 Kč.

26. 10. 2017, 17.00 hod.: Koncepty luterské ikonografie

Přednáška na téma výkladu ikonografie založenému na příkladech uměleckých děl ze severozápadních Čech v historickém kontextu jejich vzniku. Přednášejícími jsou prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc. a PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. Pátý díl cyklu „Reformace – myšlenky, osobnosti. Otázky a problémy.“ Vstupné 20 Kč.

20. 9. 2017, 17.00 hod.: Luteránská hudba v Praze

O luteránské hudbě v Praze kolem roku 1600 přednáší PhDr. Josef Šebesta, Ph.D. – muzikolog, umělec a pedagog. Vstupné 20 Kč.

7. 6. 2017, 17.00 hod.: „Kněžoure, dryáčníku!“ – „Vyslanče ďáblův, lháři!“

Přednáška PhDr. Mgr. Milana Svobody, Ph.D., z Katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci, na téma náboženské polemiky mezi katolickým farářem a protestantským kazatelem z časů třicetileté války. Vstupné 20 Kč.

25. 5. 2017, 17.00 hod.: Martin Luther a Jednota bratrská, průsečíky a mimoběžky obou reformací

Přednáška Mgr. Jiřího Justa, Ph.D. (Historický ústav AV ČR Praha) z cyklu „Reformace – myšlenky, osobnosti, otázky a problémy“. Vstupné 20 Kč.

26. 4. 2017, 17.00 hod.: Martin Luther a jeho následovníci i oponenti v zrcadle dobového tisku

Druhá přednáška cyklu „Reformace – myšlenky, osobnosti, otázky a problémy.“ Přednáška Mgr. Jany Hubkové, Ph.D., představí osobnosti a mezníky dějin německé reformace 16. století na základě svědectví média, které mělo zásadní podíl na šíření reformačních myšlenek a působivě zachytilo vývoj, podoby i ohlasy reformačních trendů, které se projevily v celé Evropě. Vstupné 20 Kč.

22. 3. 2017, 17.00 hod.: Reformní hnutí před vystoupením Martina Luthera

Úvodní přednáška historičky Mgr. Jany Hubkové, Ph.D., z nového cyklu „Reformace – myšlenky, osobnosti, otázky a problémy“. Přednáškový cyklus představí různé úhly pohledu na reformaci a její důsledky a zaměří se na témata, která souvisejí s naším regionem. Vstupné 20 Kč.

 

Webové stránky pořadatele

Muzeum města Ústí nad Labem

201707proallday201811únoVdovy S / SEKAL / SLAVÍK / SÝKORAVdovy S, Christine Sekal, Duňa Slavíková a Lenka Sýkorová(Celý den) Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem Pořadatel: Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Kraj:Ústecký krajOkres:Okres LitoměřiceObec:Roudnice nad Labem (okres Litoměřice)Základní výběr událostí:Výstavy Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Prosinec 7 (čtvrtek) - únor 11 (Neděle)

Místo

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem

Rozbalit

Detaily události

Na výstavě Vdovy S v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem se setkáváme s díly tří umělců, Zbyňka Sekala, Otakara Slavíka a Zdeňka Sýkory. Díla těchto autorů jsou tentokrát představována jejich životními partnerkami, jejich vdovami. Jak je ve světě umění běžné, je autorovo dílo prezentováno s každým kurátorem jinak, odlišným výběrem, jinými náhledy, reflexemi a způsoby instalace, jako různé příběhy s roztroušenými figurami, které jsou poskládány dohromady s odlišnými záměry a strategiemi.

Vernisáž výstavy: 

 • 7. 12. 2017 v 17.00 hod. – Výstavu zahájí Duňa Slavíková, autorka výstavy Vdovy S, a Petra Mazáčová, kurátorka výstavy Jana Činčery, v hudebním programu vystoupí klavírista Jan Bartoš.

Otevřeno dle provozní doby.

 

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba a vstupné

201802ledallday04únoKnižní kalendářeExponát měsíce(Celý den) Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Výstavy Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Leden 2 (úterý) - únor 4 (Neděle)

Místo

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Detaily události

Exponát měsíce ledna nabídne ke zhlédnutí knižní kalendáře a ročenky z fondu muzejní knihovny.

Otevřeno dle provozní doby.

 

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba a vstupné

Webové stránky pořadatele

Muzeum města Ústí nad Labem

201818ledallday01dubVáclav Daneš: Malba jako uskutečňování bytí(Celý den) Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Výstavy Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Leden 18 (čtvrtek) - Duben 1 (Neděle)

Místo

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Detaily události

Výstava představí část tvorby malíře Václava Daneše, který působil v Ústí nad Labem v letech 1964 až 2004. Návštěvníci výstavy spatří většinu z dosud veřejně nevystavených děl.

Vernisáž::

 • 18. 1. 2018, 17.00 hod.: vstup volný

Otevřeno dle provozní doby.

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba a vstupné

Webové stránky pořadatele

Muzeum města Ústí nad Labem

2018čt18led16:00Muzeum čte dětem16:00 Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemZákladní výběr událostí:Děti,Literatura Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

(čtvrtek) 16:00

Místo

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Detaily události

Čtení pro děti s návaznými aktivitami. Čte muzejní pedagog.

Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma.

Webové stránky pořadatele

Muzeum města Ústí nad Labem

2018ne21led10:0018:00Nedělní UZELNedělní UZEL10:00 - 18:00 Herní klub UZEL, Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem Pořadatel: Herní klub UZEL Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Děti,Hry,Mládež,Senioři,Společnost Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

(Neděle) 10:00 - 18:00

Místo

Herní klub UZEL

Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem

Detaily události

Setkání zájemců o hraní deskových her v delším režimu. Hry je možné nejen zapůjčit, ale také přinést vlastní a zahrát si je tak s jinými hráči. Doporučujeme vlastní přezůvky a svačinu s sebou. Vstupné činí 30 Kč (jako příspěvek na provoz klubu (drobné občerstvení a energie).

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

30 Kč

Webové stránky pořadatele

Herní klub UZEL

Časy následujících opakujících se událostí

4. únor 2018 10:0018. únor 2018 10:004. březen 2018 10:0018. březen 2018 10:008. duben 2018 10:0022. duben 2018 10:006. květen 2018 10:0020. květen 2018 10:003. červen 2018 10:0017. červen 2018 10:001. červenec 2018 10:002. září 2018 10:0016. září 2018 10:007. říjen 2018 10:0021. říjen 2018 10:004. listopad 2018 10:002. prosinec 2018 10:00

2018st24led17:00Osudové osmičky české historieCyklus historických přednášek Cesty do minulosti17:00 Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Přednášky Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

(Středa) 17:00

Místo

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Detaily události

Cyklus historických přednášek bude v roce 2018 věnován Osudovým osmičkám české historie.

Termíny: 

24. 1. 2018, 17.00 hod.: Rok 1108: Vršovci a ti druzí. O české nobilitě 11. a 12. století – Přednáška doc. PhDr. Tomáše Velímského, CSc. Vstupné 20 Kč.

 

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba a vstupné

Webové stránky pořadatele

Muzeum města Ústí nad Labem

2018po29led17:0020:00Všední UZELVšední UZEL17:00 - 20:00 Herní klub UZEL, Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem Pořadatel: Herní klub UZEL Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Děti,Hry,Mládež,Senioři,Společnost Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

(Pondělí) 17:00 - 20:00

Místo

Herní klub UZEL

Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem

Detaily události

Setkání zájemců o hraní deskových her v kratším všedním režimu. Hry je možné nejen zapůjčit, ale také přinést vlastní a zahrát si je tak s jinými hráči. Doporučujeme vlastní přezůvky a svačinu s sebou. Vstupné činí 20 Kč (jako příspěvek na provoz klubu (drobné občerstvení a energie).

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

20 Kč

Webové stránky pořadatele

Herní klub UZEL

Časy následujících opakujících se událostí

12. únor 2018 17:0026. únor 2018 17:0012. březen 2018 17:0026. březen 2018 17:0016. duben 2018 17:0030. duben 2018 17:0014. květen 2018 17:0028. květen 2018 17:0011. červen 2018 17:0025. červen 2018 17:0010. září 2018 17:0024. září 2018 17:001. říjen 2018 17:0015. říjen 2018 17:0029. říjen 2018 17:0012. listopad 2018 17:0026. listopad 2018 17:0010. prosinec 2018 17:00

2018st31ledalldayZOOOLYMPIÁDA(Celý den: středa) Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o., Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV Pořadatel: Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o. Kraj:Ústecký krajOkres:Okres DěčínObec:Děčín (okres Děčín)Základní výběr událostí:Děti,Soutěže,Společnost Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Celý den (Středa)

Místo

Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o.

Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV

Detaily události

Vyhlášení soutěže pro starší školní děti.

Otevírací doba (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba

Webové stránky pořadatele

ZOO Děčín

únor

201103lisallday201831proKlaus Horstmann-Czech: Dialog s časem(Celý den) Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Výstavy Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Listopad 3 (čtvrtek) - Prosinec 31 (Pondělí)

Místo

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Detaily události

Mramorové plastiky významného evropského sochaře a ústeckého rodáka Klause Horstmanna-Czecha.

Otevřeno dle provozní doby.

 

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba a vstupné

Webové stránky pořadatele

Muzeum města Ústí nad Labem

201707duballday201829črcStředověké Ústí(Celý den) Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Výstavy Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Duben 7 (Pátek) - červenec 29 (Neděle)

Místo

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Rozbalit

Detaily události

Vybrané kapitoly z období pozdního středověku v Ústí nad Labem a jeho okolí. Návštěvníci se mohou těšit na středověké tržiště, hrady i zajímavé sbírkové předměty z depozitářů nejen ústeckého muzea. Děti se zabaví stavbou vlastního města, či zkoušením dobových šatů a zbroje.

Doprovodný program výstavy:

 • 19. 12. 2017, 17.00 hod.: Výstavou „Středověké Ústí“ s Eliškou Wiesnerovou – Výstavu přibližující atmosféru středověkého města uvnitř hradeb i mimo ně Vás provede její kurátorka a archeoložka Mgr. Eliška Wiesnerová. Vstupné 50/30 Kč.
 • 16. 1. 2018, 17.00 hod.: Výstavou „Středověké Ústí“ s Eliškou Wiesnerovou – Výstavu přibližující atmosféru středověkého města uvnitř hradeb i mimo ně Vás provede její kurátorka a archeoložka Mgr. Eliška Wiesnerová. Vstupné 50/30 Kč.

Otevřeno dle provozní doby.

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba a vstupné

Webové stránky pořadatele

Muzeum města Ústí nad Labem

201710lisallday201825břeMinerály Českého středohoří(Celý den) Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Výstavy Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Listopad 10 (Pátek) - Březen 25 (Neděle)

Místo

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Rozbalit

Detaily události

Výstava ukazuje jedinečnou kolekci minerálů z Českého středohoří, kombinující předválečné vzorky pocházející z českých muzeí s novodobými nálezy nerostů od soukromých sběratelů. K vidění jsou jehlicovité drůzy natrolitu, ukázky chabazitu, phillipsitu, thomsonitu, apofylitu, kalcitu, chalcedonu, vzácný zeofylit či největší nalezený aragonit a mnohé další. Mineralogické exponáty jsou doplněny velkoplošnými makrofotografiemi Petra Fuchse. Výstava představuje také specifika této vulkanické oblasti, včetně dědictví Josefa Emanuela Hibsche. Zvláštní pozornost je věnována těžbě a zpracování českého granátu.

Doprovodný program:

 • 6. 12. 2017, 16.00 hod.: Výstavou „Minerály Českého středohoří“ s M. Radoněm – Komentovaná prohlídka výstavy „Minerály Českého středohoří“ s jedním z autorů výstavy a znalcem místní geologie Miroslavem Radoňem. Vstupné 50/30 Kč.
 • 23. 1. 2018, 17.00 hod.: Výstavou „Minerály Českého středohoří“ se Zuzanou Vařilovou – Komentovaná prohlídka výstavy „Minerály Českého středohoří“ s kurátorkou výstavy RNDr. Zuzanou Vařilovou, Ph.D. Vstupné 50/30 Kč.

Otevřeno dle provozní doby.

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba a vstupné

Webové stránky pořadatele

Muzeum města Ústí nad Labem

201706proallday201804břeSebastian Weise - Dvě duše žijí. Obrazy ze Šluknovského výběžku.(Celý den) Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Výstavy Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Prosinec 6 (Středa) - Březen 4 (Neděle)

Místo

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Detaily události

Výstava fotografických koláží kombinujících obrazy ze Sudet, odkud pocházeli autorovi předci, s fotografiemi z jeho současného domova a z cest po světě.

Vernisáž výstavy: 

 • 5. 12. 2017 v 17.00 hod.

Otevřeno dle provozní doby.

 

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba a vstupné

Webové stránky pořadatele

Muzeum města Ústí nad Labem

201706pro(pro 6)00:00Reformace – myšlenky, osobnosti, otázky a problémyCyklus přednášek(prosinec 6) 00:00 Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Přednášky Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Prosinec 6 (Středa) 00:00

Místo

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Rozbalit

Detaily události

13. 12. 2017, 17.00 hod.: Čeští nekatoličtí exulanti v saské luteránské Pirně

Osmá přednáška cyklu „Reformace – myšlenky, osobnosti, otázky a problémy“ v podání prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc. (Ústav českých dějin FF UK Praha) na téma života českých nekatolických exulantů mezi lety 1621–1639 ve městě, v němž nově příchozí tvořili téměř třetinu obyvatel. Vstupné 20 Kč.

22. 11. 2017, 17.00 hod.: Katolíci a luteráni ve vedlejších zemích české koruny

Sedmá přednáška cyklu „Reformace – myšlenky, osobnosti, otázky a problémy“ se zaměří na složitý a pestrý náboženský vývoj vedlejších zemí České koruny, zejména Horní Lužice a Dolního Slezska v 16. a na počátku 17. století. Přednášejícím je PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. Vstupné 20 Kč.

26. 10. 2017, 17.00 hod.: Koncepty luterské ikonografie

Přednáška na téma výkladu ikonografie založenému na příkladech uměleckých děl ze severozápadních Čech v historickém kontextu jejich vzniku. Přednášejícími jsou prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc. a PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. Pátý díl cyklu „Reformace – myšlenky, osobnosti. Otázky a problémy.“ Vstupné 20 Kč.

20. 9. 2017, 17.00 hod.: Luteránská hudba v Praze

O luteránské hudbě v Praze kolem roku 1600 přednáší PhDr. Josef Šebesta, Ph.D. – muzikolog, umělec a pedagog. Vstupné 20 Kč.

7. 6. 2017, 17.00 hod.: „Kněžoure, dryáčníku!“ – „Vyslanče ďáblův, lháři!“

Přednáška PhDr. Mgr. Milana Svobody, Ph.D., z Katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci, na téma náboženské polemiky mezi katolickým farářem a protestantským kazatelem z časů třicetileté války. Vstupné 20 Kč.

25. 5. 2017, 17.00 hod.: Martin Luther a Jednota bratrská, průsečíky a mimoběžky obou reformací

Přednáška Mgr. Jiřího Justa, Ph.D. (Historický ústav AV ČR Praha) z cyklu „Reformace – myšlenky, osobnosti, otázky a problémy“. Vstupné 20 Kč.

26. 4. 2017, 17.00 hod.: Martin Luther a jeho následovníci i oponenti v zrcadle dobového tisku

Druhá přednáška cyklu „Reformace – myšlenky, osobnosti, otázky a problémy.“ Přednáška Mgr. Jany Hubkové, Ph.D., představí osobnosti a mezníky dějin německé reformace 16. století na základě svědectví média, které mělo zásadní podíl na šíření reformačních myšlenek a působivě zachytilo vývoj, podoby i ohlasy reformačních trendů, které se projevily v celé Evropě. Vstupné 20 Kč.

22. 3. 2017, 17.00 hod.: Reformní hnutí před vystoupením Martina Luthera

Úvodní přednáška historičky Mgr. Jany Hubkové, Ph.D., z nového cyklu „Reformace – myšlenky, osobnosti, otázky a problémy“. Přednáškový cyklus představí různé úhly pohledu na reformaci a její důsledky a zaměří se na témata, která souvisejí s naším regionem. Vstupné 20 Kč.

 

Webové stránky pořadatele

Muzeum města Ústí nad Labem

201707proallday201811únoVdovy S / SEKAL / SLAVÍK / SÝKORAVdovy S, Christine Sekal, Duňa Slavíková a Lenka Sýkorová(Celý den) Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem Pořadatel: Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Kraj:Ústecký krajOkres:Okres LitoměřiceObec:Roudnice nad Labem (okres Litoměřice)Základní výběr událostí:Výstavy Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Prosinec 7 (čtvrtek) - únor 11 (Neděle)

Místo

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem

Rozbalit

Detaily události

Na výstavě Vdovy S v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem se setkáváme s díly tří umělců, Zbyňka Sekala, Otakara Slavíka a Zdeňka Sýkory. Díla těchto autorů jsou tentokrát představována jejich životními partnerkami, jejich vdovami. Jak je ve světě umění běžné, je autorovo dílo prezentováno s každým kurátorem jinak, odlišným výběrem, jinými náhledy, reflexemi a způsoby instalace, jako různé příběhy s roztroušenými figurami, které jsou poskládány dohromady s odlišnými záměry a strategiemi.

Vernisáž výstavy: 

 • 7. 12. 2017 v 17.00 hod. – Výstavu zahájí Duňa Slavíková, autorka výstavy Vdovy S, a Petra Mazáčová, kurátorka výstavy Jana Činčery, v hudebním programu vystoupí klavírista Jan Bartoš.

Otevřeno dle provozní doby.

 

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba a vstupné

201802ledallday04únoKnižní kalendářeExponát měsíce(Celý den) Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Výstavy Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Leden 2 (úterý) - únor 4 (Neděle)

Místo

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Detaily události

Exponát měsíce ledna nabídne ke zhlédnutí knižní kalendáře a ročenky z fondu muzejní knihovny.

Otevřeno dle provozní doby.

 

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba a vstupné

Webové stránky pořadatele

Muzeum města Ústí nad Labem

201818ledallday01dubVáclav Daneš: Malba jako uskutečňování bytí(Celý den) Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Výstavy Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Leden 18 (čtvrtek) - Duben 1 (Neděle)

Místo

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Detaily události

Výstava představí část tvorby malíře Václava Daneše, který působil v Ústí nad Labem v letech 1964 až 2004. Návštěvníci výstavy spatří většinu z dosud veřejně nevystavených děl.

Vernisáž::

 • 18. 1. 2018, 17.00 hod.: vstup volný

Otevřeno dle provozní doby.

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba a vstupné

Webové stránky pořadatele

Muzeum města Ústí nad Labem

201801únoallday28EKOKINO(Celý den) Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o., Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV Pořadatel: Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o. Kraj:Ústecký krajOkres:Okres DěčínObec:Děčín (okres Děčín)Základní výběr událostí:Film Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

únor 1 (čtvrtek) - 28 (Středa)

Místo

Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o.

Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV

Detaily události

Promítání snímků z Ekofilmu 2017 v Expozici Rajské ostrovy.

Nutné objednání předem.

Otevírací doba (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba

Webové stránky pořadatele

ZOO Děčín

2018čt01úno17:00Přednášky v Městské knihovně Děčín17:00 Městská knihovna Děčín, Karla Čapka 1441/3, 406 55 Děčín I Pořadatel: Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o. Kraj:Ústecký krajOkres:Okres DěčínObec:Děčín (okres Děčín)Základní výběr událostí:Přednášky Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

(čtvrtek) 17:00

Místo

Městská knihovna Děčín

Karla Čapka 1441/3, 406 55 Děčín I

Pořadatel

Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o. Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV

Detaily události

Série přednášek. Vstup zdarma.

2018so03úno14:00Masopust14:00 Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o., Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV Pořadatel: Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o. Kraj:Ústecký krajOkres:Okres DěčínObec:Děčín (okres Děčín)Základní výběr událostí:Děti,Mládež,Společnost,ZvířataSpeciální výběr událostí:Masopust (Od Tří králů po Popeleční středu) Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

(Sobota) 14:00

Místo

Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o.

Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV

Detaily události

Taškařice veselé pro děti i dospělé.

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Vstupné

Otevírací doba (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba

Webové stránky pořadatele

ZOO Děčín

2018ne04úno10:0018:00Nedělní UZELNedělní UZEL10:00 - 18:00 Herní klub UZEL, Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem Pořadatel: Herní klub UZEL Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Děti,Hry,Mládež,Senioři,Společnost Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

(Neděle) 10:00 - 18:00

Místo

Herní klub UZEL

Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem

Detaily události

Setkání zájemců o hraní deskových her v delším režimu. Hry je možné nejen zapůjčit, ale také přinést vlastní a zahrát si je tak s jinými hráči. Doporučujeme vlastní přezůvky a svačinu s sebou. Vstupné činí 30 Kč (jako příspěvek na provoz klubu (drobné občerstvení a energie).

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

30 Kč

Webové stránky pořadatele

Herní klub UZEL

Časy následujících opakujících se událostí

18. únor 2018 10:004. březen 2018 10:0018. březen 2018 10:008. duben 2018 10:0022. duben 2018 10:006. květen 2018 10:0020. květen 2018 10:003. červen 2018 10:0017. červen 2018 10:001. červenec 2018 10:002. září 2018 10:0016. září 2018 10:007. říjen 2018 10:0021. říjen 2018 10:004. listopad 2018 10:002. prosinec 2018 10:00

201810únoallday18Jarní prázdniny(Celý den) Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o., Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV Pořadatel: Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o. Kraj:Ústecký krajOkres:Okres DěčínObec:Děčín (okres Děčín)Základní výběr událostí:Soutěže,Zvířata Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

únor 10 (Sobota) - 18 (Neděle)

Místo

Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o.

Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV

Detaily události

Fotosoutěž pro děti i dospělé.

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Vstupné

Otevírací doba (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba

Webové stránky pořadatele

ZOO Děčín

2018po12úno17:0020:00Všední UZELVšední UZEL17:00 - 20:00 Herní klub UZEL, Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem Pořadatel: Herní klub UZEL Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Děti,Hry,Mládež,Senioři,Společnost Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

(Pondělí) 17:00 - 20:00

Místo

Herní klub UZEL

Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem

Detaily události

Setkání zájemců o hraní deskových her v kratším všedním režimu. Hry je možné nejen zapůjčit, ale také přinést vlastní a zahrát si je tak s jinými hráči. Doporučujeme vlastní přezůvky a svačinu s sebou. Vstupné činí 20 Kč (jako příspěvek na provoz klubu (drobné občerstvení a energie).

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

20 Kč

Webové stránky pořadatele

Herní klub UZEL

Časy následujících opakujících se událostí

26. únor 2018 17:0012. březen 2018 17:0026. březen 2018 17:0016. duben 2018 17:0030. duben 2018 17:0014. květen 2018 17:0028. květen 2018 17:0011. červen 2018 17:0025. červen 2018 17:0010. září 2018 17:0024. září 2018 17:001. říjen 2018 17:0015. říjen 2018 17:0029. říjen 2018 17:0012. listopad 2018 17:0026. listopad 2018 17:0010. prosinec 2018 17:00

2018ne18úno10:0022:00Nedělní UZELNedělní UZEL10:00 - 22:00 Herní klub UZEL, Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem Pořadatel: Herní klub UZEL Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Děti,Hry,Mládež,Senioři,Společnost Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

(Neděle) 10:00 - 22:00

Místo

Herní klub UZEL

Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem

Detaily události

Setkání zájemců o hraní deskových her v delším režimu. Hry je možné nejen zapůjčit, ale také přinést vlastní a zahrát si je tak s jinými hráči. Doporučujeme vlastní přezůvky a svačinu s sebou. Vstupné činí 30 Kč (jako příspěvek na provoz klubu (drobné občerstvení a energie).

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

30 Kč

Webové stránky pořadatele

Herní klub UZEL

Časy následujících opakujících se událostí

4. březen 2018 10:0018. březen 2018 10:008. duben 2018 10:0022. duben 2018 10:006. květen 2018 10:0020. květen 2018 10:003. červen 2018 10:0017. červen 2018 10:001. červenec 2018 10:002. září 2018 10:0016. září 2018 10:007. říjen 2018 10:0021. říjen 2018 10:004. listopad 2018 10:002. prosinec 2018 10:00

2018po26úno17:0020:00Všední UZELVšední UZEL17:00 - 20:00 Herní klub UZEL, Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem Pořadatel: Herní klub UZEL Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Děti,Hry,Mládež,Senioři,Společnost Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

(Pondělí) 17:00 - 20:00

Místo

Herní klub UZEL

Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem

Detaily události

Setkání zájemců o hraní deskových her v kratším všedním režimu. Hry je možné nejen zapůjčit, ale také přinést vlastní a zahrát si je tak s jinými hráči. Doporučujeme vlastní přezůvky a svačinu s sebou. Vstupné činí 20 Kč (jako příspěvek na provoz klubu (drobné občerstvení a energie).

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

20 Kč

Webové stránky pořadatele

Herní klub UZEL

Časy následujících opakujících se událostí

12. březen 2018 17:0026. březen 2018 17:0016. duben 2018 17:0030. duben 2018 17:0014. květen 2018 17:0028. květen 2018 17:0011. červen 2018 17:0025. červen 2018 17:0010. září 2018 17:0024. září 2018 17:001. říjen 2018 17:0015. říjen 2018 17:0029. říjen 2018 17:0012. listopad 2018 17:0026. listopad 2018 17:0010. prosinec 2018 17:00

březen

201103lisallday201831proKlaus Horstmann-Czech: Dialog s časem(Celý den) Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Výstavy Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Listopad 3 (čtvrtek) - Prosinec 31 (Pondělí)

Místo

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Detaily události

Mramorové plastiky významného evropského sochaře a ústeckého rodáka Klause Horstmanna-Czecha.

Otevřeno dle provozní doby.

 

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba a vstupné

Webové stránky pořadatele

Muzeum města Ústí nad Labem

201707duballday201829črcStředověké Ústí(Celý den) Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Výstavy Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Duben 7 (Pátek) - červenec 29 (Neděle)

Místo

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Rozbalit

Detaily události

Vybrané kapitoly z období pozdního středověku v Ústí nad Labem a jeho okolí. Návštěvníci se mohou těšit na středověké tržiště, hrady i zajímavé sbírkové předměty z depozitářů nejen ústeckého muzea. Děti se zabaví stavbou vlastního města, či zkoušením dobových šatů a zbroje.

Doprovodný program výstavy:

 • 19. 12. 2017, 17.00 hod.: Výstavou „Středověké Ústí“ s Eliškou Wiesnerovou – Výstavu přibližující atmosféru středověkého města uvnitř hradeb i mimo ně Vás provede její kurátorka a archeoložka Mgr. Eliška Wiesnerová. Vstupné 50/30 Kč.
 • 16. 1. 2018, 17.00 hod.: Výstavou „Středověké Ústí“ s Eliškou Wiesnerovou – Výstavu přibližující atmosféru středověkého města uvnitř hradeb i mimo ně Vás provede její kurátorka a archeoložka Mgr. Eliška Wiesnerová. Vstupné 50/30 Kč.

Otevřeno dle provozní doby.

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba a vstupné

Webové stránky pořadatele

Muzeum města Ústí nad Labem

201710lisallday201825břeMinerály Českého středohoří(Celý den) Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Výstavy Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Listopad 10 (Pátek) - Březen 25 (Neděle)

Místo

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Rozbalit

Detaily události

Výstava ukazuje jedinečnou kolekci minerálů z Českého středohoří, kombinující předválečné vzorky pocházející z českých muzeí s novodobými nálezy nerostů od soukromých sběratelů. K vidění jsou jehlicovité drůzy natrolitu, ukázky chabazitu, phillipsitu, thomsonitu, apofylitu, kalcitu, chalcedonu, vzácný zeofylit či největší nalezený aragonit a mnohé další. Mineralogické exponáty jsou doplněny velkoplošnými makrofotografiemi Petra Fuchse. Výstava představuje také specifika této vulkanické oblasti, včetně dědictví Josefa Emanuela Hibsche. Zvláštní pozornost je věnována těžbě a zpracování českého granátu.

Doprovodný program:

 • 6. 12. 2017, 16.00 hod.: Výstavou „Minerály Českého středohoří“ s M. Radoněm – Komentovaná prohlídka výstavy „Minerály Českého středohoří“ s jedním z autorů výstavy a znalcem místní geologie Miroslavem Radoňem. Vstupné 50/30 Kč.
 • 23. 1. 2018, 17.00 hod.: Výstavou „Minerály Českého středohoří“ se Zuzanou Vařilovou – Komentovaná prohlídka výstavy „Minerály Českého středohoří“ s kurátorkou výstavy RNDr. Zuzanou Vařilovou, Ph.D. Vstupné 50/30 Kč.

Otevřeno dle provozní doby.

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba a vstupné

Webové stránky pořadatele

Muzeum města Ústí nad Labem

201706proallday201804břeSebastian Weise - Dvě duše žijí. Obrazy ze Šluknovského výběžku.(Celý den) Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Výstavy Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Prosinec 6 (Středa) - Březen 4 (Neděle)

Místo

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Detaily události

Výstava fotografických koláží kombinujících obrazy ze Sudet, odkud pocházeli autorovi předci, s fotografiemi z jeho současného domova a z cest po světě.

Vernisáž výstavy: 

 • 5. 12. 2017 v 17.00 hod.

Otevřeno dle provozní doby.

 

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba a vstupné

Webové stránky pořadatele

Muzeum města Ústí nad Labem

201706pro(pro 6)00:00Reformace – myšlenky, osobnosti, otázky a problémyCyklus přednášek(prosinec 6) 00:00 Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Přednášky Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Prosinec 6 (Středa) 00:00

Místo

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Rozbalit

Detaily události

13. 12. 2017, 17.00 hod.: Čeští nekatoličtí exulanti v saské luteránské Pirně

Osmá přednáška cyklu „Reformace – myšlenky, osobnosti, otázky a problémy“ v podání prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc. (Ústav českých dějin FF UK Praha) na téma života českých nekatolických exulantů mezi lety 1621–1639 ve městě, v němž nově příchozí tvořili téměř třetinu obyvatel. Vstupné 20 Kč.

22. 11. 2017, 17.00 hod.: Katolíci a luteráni ve vedlejších zemích české koruny

Sedmá přednáška cyklu „Reformace – myšlenky, osobnosti, otázky a problémy“ se zaměří na složitý a pestrý náboženský vývoj vedlejších zemí České koruny, zejména Horní Lužice a Dolního Slezska v 16. a na počátku 17. století. Přednášejícím je PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. Vstupné 20 Kč.

26. 10. 2017, 17.00 hod.: Koncepty luterské ikonografie

Přednáška na téma výkladu ikonografie založenému na příkladech uměleckých děl ze severozápadních Čech v historickém kontextu jejich vzniku. Přednášejícími jsou prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc. a PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. Pátý díl cyklu „Reformace – myšlenky, osobnosti. Otázky a problémy.“ Vstupné 20 Kč.

20. 9. 2017, 17.00 hod.: Luteránská hudba v Praze

O luteránské hudbě v Praze kolem roku 1600 přednáší PhDr. Josef Šebesta, Ph.D. – muzikolog, umělec a pedagog. Vstupné 20 Kč.

7. 6. 2017, 17.00 hod.: „Kněžoure, dryáčníku!“ – „Vyslanče ďáblův, lháři!“

Přednáška PhDr. Mgr. Milana Svobody, Ph.D., z Katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci, na téma náboženské polemiky mezi katolickým farářem a protestantským kazatelem z časů třicetileté války. Vstupné 20 Kč.

25. 5. 2017, 17.00 hod.: Martin Luther a Jednota bratrská, průsečíky a mimoběžky obou reformací

Přednáška Mgr. Jiřího Justa, Ph.D. (Historický ústav AV ČR Praha) z cyklu „Reformace – myšlenky, osobnosti, otázky a problémy“. Vstupné 20 Kč.

26. 4. 2017, 17.00 hod.: Martin Luther a jeho následovníci i oponenti v zrcadle dobového tisku

Druhá přednáška cyklu „Reformace – myšlenky, osobnosti, otázky a problémy.“ Přednáška Mgr. Jany Hubkové, Ph.D., představí osobnosti a mezníky dějin německé reformace 16. století na základě svědectví média, které mělo zásadní podíl na šíření reformačních myšlenek a působivě zachytilo vývoj, podoby i ohlasy reformačních trendů, které se projevily v celé Evropě. Vstupné 20 Kč.

22. 3. 2017, 17.00 hod.: Reformní hnutí před vystoupením Martina Luthera

Úvodní přednáška historičky Mgr. Jany Hubkové, Ph.D., z nového cyklu „Reformace – myšlenky, osobnosti, otázky a problémy“. Přednáškový cyklus představí různé úhly pohledu na reformaci a její důsledky a zaměří se na témata, která souvisejí s naším regionem. Vstupné 20 Kč.

 

Webové stránky pořadatele

Muzeum města Ústí nad Labem

201818ledallday01dubVáclav Daneš: Malba jako uskutečňování bytí(Celý den) Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Výstavy Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Leden 18 (čtvrtek) - Duben 1 (Neděle)

Místo

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Detaily události

Výstava představí část tvorby malíře Václava Daneše, který působil v Ústí nad Labem v letech 1964 až 2004. Návštěvníci výstavy spatří většinu z dosud veřejně nevystavených děl.

Vernisáž::

 • 18. 1. 2018, 17.00 hod.: vstup volný

Otevřeno dle provozní doby.

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba a vstupné

Webové stránky pořadatele

Muzeum města Ústí nad Labem

2018čt01bře17:00Přednášky v Městské knihovně Děčín17:00 Městská knihovna Děčín, Karla Čapka 1441/3, 406 55 Děčín I Pořadatel: Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o. Kraj:Ústecký krajOkres:Okres DěčínObec:Děčín (okres Děčín)Základní výběr událostí:Přednášky Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

(čtvrtek) 17:00

Místo

Městská knihovna Děčín

Karla Čapka 1441/3, 406 55 Děčín I

Pořadatel

Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o. Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV

Detaily události

Série přednášek. Vstup zdarma.

2018so03břealldaySvětový den divoké přírody(Celý den: sobota) Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o., Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV Pořadatel: Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o. Kraj:Ústecký krajOkres:Okres DěčínObec:Děčín (okres Děčín)Základní výběr událostí:Dílny/Workshopy,Soutěže,ZvířataSpeciální výběr událostí:Světový den divoké přírody Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Celý den (Sobota)

Místo

Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o.

Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV

Detaily události

Vyrobte ptačí budku nebo krmítko a zapojte se do soutěže.
.

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Vstupné

Otevírací doba (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba

Webové stránky pořadatele

ZOO Děčín

2018ne04bře10:0018:00Nedělní UZELNedělní UZEL10:00 - 18:00 Herní klub UZEL, Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem Pořadatel: Herní klub UZEL Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Děti,Hry,Mládež,Senioři,Společnost Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

(Neděle) 10:00 - 18:00

Místo

Herní klub UZEL

Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem

Detaily události

Setkání zájemců o hraní deskových her v delším režimu. Hry je možné nejen zapůjčit, ale také přinést vlastní a zahrát si je tak s jinými hráči. Doporučujeme vlastní přezůvky a svačinu s sebou. Vstupné činí 30 Kč (jako příspěvek na provoz klubu (drobné občerstvení a energie).

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

30 Kč

Webové stránky pořadatele

Herní klub UZEL

Časy následujících opakujících se událostí

18. březen 2018 10:008. duben 2018 10:0022. duben 2018 10:006. květen 2018 10:0020. květen 2018 10:003. červen 2018 10:0017. červen 2018 10:001. červenec 2018 10:002. září 2018 10:0016. září 2018 10:007. říjen 2018 10:0021. říjen 2018 10:004. listopad 2018 10:002. prosinec 2018 10:00

2018po12bře17:0020:00Všední UZELVšední UZEL17:00 - 20:00 Herní klub UZEL, Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem Pořadatel: Herní klub UZEL Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Děti,Hry,Mládež,Senioři,Společnost Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

(Pondělí) 17:00 - 20:00

Místo

Herní klub UZEL

Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem

Detaily události

Setkání zájemců o hraní deskových her v kratším všedním režimu. Hry je možné nejen zapůjčit, ale také přinést vlastní a zahrát si je tak s jinými hráči. Doporučujeme vlastní přezůvky a svačinu s sebou. Vstupné činí 20 Kč (jako příspěvek na provoz klubu (drobné občerstvení a energie).

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

20 Kč

Webové stránky pořadatele

Herní klub UZEL

Časy následujících opakujících se událostí

26. březen 2018 17:0016. duben 2018 17:0030. duben 2018 17:0014. květen 2018 17:0028. květen 2018 17:0011. červen 2018 17:0025. červen 2018 17:0010. září 2018 17:0024. září 2018 17:001. říjen 2018 17:0015. říjen 2018 17:0029. říjen 2018 17:0012. listopad 2018 17:0026. listopad 2018 17:0010. prosinec 2018 17:00

2018so17bře14:00Pastýřská 5014:00 Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o., Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV Pořadatel: Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o. Kraj:Ústecký krajOkres:Okres DěčínObec:Děčín (okres Děčín)Základní výběr událostí:Sport Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

(Sobota) 14:00

Místo

Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o.

Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV

Detaily události

Sportovní odpoledne v retro stylu.

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Vstupné

Otevírací doba (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba

Webové stránky pořadatele

ZOO Děčín

2018ne18bře10:0018:00Nedělní UZELNedělní UZEL10:00 - 18:00 Herní klub UZEL, Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem Pořadatel: Herní klub UZEL Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Děti,Hry,Mládež,Senioři,Společnost Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

(Neděle) 10:00 - 18:00

Místo

Herní klub UZEL

Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem

Detaily události

Setkání zájemců o hraní deskových her v delším režimu. Hry je možné nejen zapůjčit, ale také přinést vlastní a zahrát si je tak s jinými hráči. Doporučujeme vlastní přezůvky a svačinu s sebou. Vstupné činí 30 Kč (jako příspěvek na provoz klubu (drobné občerstvení a energie).

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

30 Kč

Webové stránky pořadatele

Herní klub UZEL

Časy následujících opakujících se událostí

8. duben 2018 10:0022. duben 2018 10:006. květen 2018 10:0020. květen 2018 10:003. červen 2018 10:0017. červen 2018 10:001. červenec 2018 10:002. září 2018 10:0016. září 2018 10:007. říjen 2018 10:0021. říjen 2018 10:004. listopad 2018 10:002. prosinec 2018 10:00

2018po26bře17:0020:00Všední UZELVšední UZEL17:00 - 20:00 Herní klub UZEL, Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem Pořadatel: Herní klub UZEL Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Děti,Hry,Mládež,Senioři,Společnost Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

(Pondělí) 17:00 - 20:00

Místo

Herní klub UZEL

Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem

Detaily události

Setkání zájemců o hraní deskových her v kratším všedním režimu. Hry je možné nejen zapůjčit, ale také přinést vlastní a zahrát si je tak s jinými hráči. Doporučujeme vlastní přezůvky a svačinu s sebou. Vstupné činí 20 Kč (jako příspěvek na provoz klubu (drobné občerstvení a energie).

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

20 Kč

Webové stránky pořadatele

Herní klub UZEL

Časy následujících opakujících se událostí

16. duben 2018 17:0030. duben 2018 17:0014. květen 2018 17:0028. květen 2018 17:0011. červen 2018 17:0025. červen 2018 17:0010. září 2018 17:0024. září 2018 17:001. říjen 2018 17:0015. říjen 2018 17:0029. říjen 2018 17:0012. listopad 2018 17:0026. listopad 2018 17:0010. prosinec 2018 17:00

duben

201103lisallday201831proKlaus Horstmann-Czech: Dialog s časem(Celý den) Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Výstavy Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Listopad 3 (čtvrtek) - Prosinec 31 (Pondělí)

Místo

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Detaily události

Mramorové plastiky významného evropského sochaře a ústeckého rodáka Klause Horstmanna-Czecha.

Otevřeno dle provozní doby.

 

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba a vstupné

Webové stránky pořadatele

Muzeum města Ústí nad Labem

201707duballday201829črcStředověké Ústí(Celý den) Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Výstavy Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Duben 7 (Pátek) - červenec 29 (Neděle)

Místo

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Rozbalit

Detaily události

Vybrané kapitoly z období pozdního středověku v Ústí nad Labem a jeho okolí. Návštěvníci se mohou těšit na středověké tržiště, hrady i zajímavé sbírkové předměty z depozitářů nejen ústeckého muzea. Děti se zabaví stavbou vlastního města, či zkoušením dobových šatů a zbroje.

Doprovodný program výstavy:

 • 19. 12. 2017, 17.00 hod.: Výstavou „Středověké Ústí“ s Eliškou Wiesnerovou – Výstavu přibližující atmosféru středověkého města uvnitř hradeb i mimo ně Vás provede její kurátorka a archeoložka Mgr. Eliška Wiesnerová. Vstupné 50/30 Kč.
 • 16. 1. 2018, 17.00 hod.: Výstavou „Středověké Ústí“ s Eliškou Wiesnerovou – Výstavu přibližující atmosféru středověkého města uvnitř hradeb i mimo ně Vás provede její kurátorka a archeoložka Mgr. Eliška Wiesnerová. Vstupné 50/30 Kč.

Otevřeno dle provozní doby.

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba a vstupné

Webové stránky pořadatele

Muzeum města Ústí nad Labem

201818ledallday01dubVáclav Daneš: Malba jako uskutečňování bytí(Celý den) Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Výstavy Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Leden 18 (čtvrtek) - Duben 1 (Neděle)

Místo

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Detaily události

Výstava představí část tvorby malíře Václava Daneše, který působil v Ústí nad Labem v letech 1964 až 2004. Návštěvníci výstavy spatří většinu z dosud veřejně nevystavených děl.

Vernisáž::

 • 18. 1. 2018, 17.00 hod.: vstup volný

Otevřeno dle provozní doby.

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba a vstupné

Webové stránky pořadatele

Muzeum města Ústí nad Labem

2018ne01duballdayMezinárodní den ptactva(Celý den: neděle) Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o., Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV Pořadatel: Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o. Kraj:Ústecký krajOkres:Okres DěčínObec:Děčín (okres Děčín)Základní výběr událostí:ZvířataSpeciální výběr událostí:Mezinárodní den ptactva Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Celý den (Neděle)

Místo

Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o.

Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV

Detaily události

Návštěvníci s ptačím příjmením sleva na vstupném ve výši 50 %.

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Vstupné

Otevírací doba (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba

Webové stránky pořadatele

ZOO Děčín

2018čt05dub17:00Přednášky v Městské knihovně Děčín17:00 Městská knihovna Děčín, Karla Čapka 1441/3, 406 55 Děčín I Pořadatel: Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o. Kraj:Ústecký krajOkres:Okres DěčínObec:Děčín (okres Děčín)Základní výběr událostí:Přednášky Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

(čtvrtek) 17:00

Místo

Městská knihovna Děčín

Karla Čapka 1441/3, 406 55 Děčín I

Pořadatel

Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o. Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV

Detaily události

Série přednášek. Vstup zdarma.

2018ne08dub10:0018:00Nedělní UZELNedělní UZEL10:00 - 18:00 Herní klub UZEL, Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem Pořadatel: Herní klub UZEL Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Děti,Hry,Mládež,Senioři,Společnost Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

(Neděle) 10:00 - 18:00

Místo

Herní klub UZEL

Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem

Detaily události

Setkání zájemců o hraní deskových her v delším režimu. Hry je možné nejen zapůjčit, ale také přinést vlastní a zahrát si je tak s jinými hráči. Doporučujeme vlastní přezůvky a svačinu s sebou. Vstupné činí 30 Kč (jako příspěvek na provoz klubu (drobné občerstvení a energie).

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

30 Kč

Webové stránky pořadatele

Herní klub UZEL

Časy následujících opakujících se událostí

22. duben 2018 10:006. květen 2018 10:0020. květen 2018 10:003. červen 2018 10:0017. červen 2018 10:001. červenec 2018 10:002. září 2018 10:0016. září 2018 10:007. říjen 2018 10:0021. říjen 2018 10:004. listopad 2018 10:002. prosinec 2018 10:00

2018po16dub17:0020:00Všední UZELVšední UZEL17:00 - 20:00 Herní klub UZEL, Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem Pořadatel: Herní klub UZEL Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Děti,Hry,Mládež,Senioři,Společnost Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

(Pondělí) 17:00 - 20:00

Místo

Herní klub UZEL

Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem

Detaily události

Setkání zájemců o hraní deskových her v kratším všedním režimu. Hry je možné nejen zapůjčit, ale také přinést vlastní a zahrát si je tak s jinými hráči. Doporučujeme vlastní přezůvky a svačinu s sebou. Vstupné činí 20 Kč (jako příspěvek na provoz klubu (drobné občerstvení a energie).

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

20 Kč

Webové stránky pořadatele

Herní klub UZEL

Časy následujících opakujících se událostí

30. duben 2018 17:0014. květen 2018 17:0028. květen 2018 17:0011. červen 2018 17:0025. červen 2018 17:0010. září 2018 17:0024. září 2018 17:001. říjen 2018 17:0015. říjen 2018 17:0029. říjen 2018 17:0012. listopad 2018 17:0026. listopad 2018 17:0010. prosinec 2018 17:00

2018so21dub14:00Startujeme!14:00 Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o., Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV Pořadatel: Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o. Kraj:Ústecký krajOkres:Okres DěčínObec:Děčín (okres Děčín)Základní výběr událostí:Zvířata Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

(Sobota) 14:00

Místo

Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o.

Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV

Detaily události

Zahájení 69. návštěvnické sezóny Zoo Děčín.

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Vstupné

Otevírací doba (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba

Webové stránky pořadatele

ZOO Děčín

2018ne22dub10:0018:00Nedělní UZELNedělní UZEL10:00 - 18:00 Herní klub UZEL, Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem Pořadatel: Herní klub UZEL Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Děti,Hry,Mládež,Senioři,Společnost Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

(Neděle) 10:00 - 18:00

Místo

Herní klub UZEL

Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem

Detaily události

Setkání zájemců o hraní deskových her v delším režimu. Hry je možné nejen zapůjčit, ale také přinést vlastní a zahrát si je tak s jinými hráči. Doporučujeme vlastní přezůvky a svačinu s sebou. Vstupné činí 30 Kč (jako příspěvek na provoz klubu (drobné občerstvení a energie).

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

30 Kč

Webové stránky pořadatele

Herní klub UZEL

Časy následujících opakujících se událostí

6. květen 2018 10:0020. květen 2018 10:003. červen 2018 10:0017. červen 2018 10:001. červenec 2018 10:002. září 2018 10:0016. září 2018 10:007. říjen 2018 10:0021. říjen 2018 10:004. listopad 2018 10:002. prosinec 2018 10:00

2018po30dub17:0020:00Všední UZELVšední UZEL17:00 - 20:00 Herní klub UZEL, Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem Pořadatel: Herní klub UZEL Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Děti,Hry,Mládež,Senioři,Společnost Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

(Pondělí) 17:00 - 20:00

Místo

Herní klub UZEL

Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem

Detaily události

Setkání zájemců o hraní deskových her v kratším všedním režimu. Hry je možné nejen zapůjčit, ale také přinést vlastní a zahrát si je tak s jinými hráči. Doporučujeme vlastní přezůvky a svačinu s sebou. Vstupné činí 20 Kč (jako příspěvek na provoz klubu (drobné občerstvení a energie).

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

20 Kč

Webové stránky pořadatele

Herní klub UZEL

Časy následujících opakujících se událostí

14. květen 2018 17:0028. květen 2018 17:0011. červen 2018 17:0025. červen 2018 17:0010. září 2018 17:0024. září 2018 17:001. říjen 2018 17:0015. říjen 2018 17:0029. říjen 2018 17:0012. listopad 2018 17:0026. listopad 2018 17:0010. prosinec 2018 17:00

květen

201103lisallday201831proKlaus Horstmann-Czech: Dialog s časem(Celý den) Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Výstavy Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Listopad 3 (čtvrtek) - Prosinec 31 (Pondělí)

Místo

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Detaily události

Mramorové plastiky významného evropského sochaře a ústeckého rodáka Klause Horstmanna-Czecha.

Otevřeno dle provozní doby.

 

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba a vstupné

Webové stránky pořadatele

Muzeum města Ústí nad Labem

201707duballday201829črcStředověké Ústí(Celý den) Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Výstavy Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Duben 7 (Pátek) - červenec 29 (Neděle)

Místo

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Rozbalit

Detaily události

Vybrané kapitoly z období pozdního středověku v Ústí nad Labem a jeho okolí. Návštěvníci se mohou těšit na středověké tržiště, hrady i zajímavé sbírkové předměty z depozitářů nejen ústeckého muzea. Děti se zabaví stavbou vlastního města, či zkoušením dobových šatů a zbroje.

Doprovodný program výstavy:

 • 19. 12. 2017, 17.00 hod.: Výstavou „Středověké Ústí“ s Eliškou Wiesnerovou – Výstavu přibližující atmosféru středověkého města uvnitř hradeb i mimo ně Vás provede její kurátorka a archeoložka Mgr. Eliška Wiesnerová. Vstupné 50/30 Kč.
 • 16. 1. 2018, 17.00 hod.: Výstavou „Středověké Ústí“ s Eliškou Wiesnerovou – Výstavu přibližující atmosféru středověkého města uvnitř hradeb i mimo ně Vás provede její kurátorka a archeoložka Mgr. Eliška Wiesnerová. Vstupné 50/30 Kč.

Otevřeno dle provozní doby.

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba a vstupné

Webové stránky pořadatele

Muzeum města Ústí nad Labem

2018út01kvěalldayMay Day(Celý den: úterý) Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o., Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV Pořadatel: Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o. Kraj:Ústecký krajOkres:Okres DěčínObec:Děčín (okres Děčín)Základní výběr událostí:Zvířata Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Celý den (úterý)

Místo

Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o.

Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV

Detaily události

Stanovištní soutěž na téma kampaně EAZA.

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Vstupné

Otevírací doba (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba

Webové stránky pořadatele

ZOO Děčín

2018ne06kvě10:0022:00Nedělní UZELNedělní UZEL10:00 - 22:00 Herní klub UZEL, Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem Pořadatel: Herní klub UZEL Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Děti,Hry,Mládež,Senioři,Společnost Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

(Neděle) 10:00 - 22:00

Místo

Herní klub UZEL

Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem

Detaily události

Setkání zájemců o hraní deskových her v delším režimu. Hry je možné nejen zapůjčit, ale také přinést vlastní a zahrát si je tak s jinými hráči. Doporučujeme vlastní přezůvky a svačinu s sebou. Vstupné činí 30 Kč (jako příspěvek na provoz klubu (drobné občerstvení a energie).

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

30 Kč

Webové stránky pořadatele

Herní klub UZEL

Časy následujících opakujících se událostí

20. květen 2018 10:003. červen 2018 10:0017. červen 2018 10:001. červenec 2018 10:002. září 2018 10:0016. září 2018 10:007. říjen 2018 10:0021. říjen 2018 10:004. listopad 2018 10:002. prosinec 2018 10:00

2018so12kvě14:00Dětská ZOO14:00 Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o., Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV Pořadatel: Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o. Kraj:Ústecký krajOkres:Okres DěčínObec:Děčín (okres Děčín)Základní výběr událostí:Děti,Společnost,ZvířataSpeciální výběr událostí:Mezinárodní den dětí Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

(Sobota) 14:00

Místo

Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o.

Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV

Detaily události

Akce k Mezinárodnímu dni dětí.

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Vstupné

Otevírací doba (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba

Webové stránky pořadatele

ZOO Děčín

2018po14kvě17:0020:00Všední UZELVšední UZEL17:00 - 20:00 Herní klub UZEL, Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem Pořadatel: Herní klub UZEL Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Děti,Hry,Mládež,Senioři,Společnost Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

(Pondělí) 17:00 - 20:00

Místo

Herní klub UZEL

Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem

Detaily události

Setkání zájemců o hraní deskových her v kratším všedním režimu. Hry je možné nejen zapůjčit, ale také přinést vlastní a zahrát si je tak s jinými hráči. Doporučujeme vlastní přezůvky a svačinu s sebou. Vstupné činí 20 Kč (jako příspěvek na provoz klubu (drobné občerstvení a energie).

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

20 Kč

Webové stránky pořadatele

Herní klub UZEL

Časy následujících opakujících se událostí

28. květen 2018 17:0011. červen 2018 17:0025. červen 2018 17:0010. září 2018 17:0024. září 2018 17:001. říjen 2018 17:0015. říjen 2018 17:0029. říjen 2018 17:0012. listopad 2018 17:0026. listopad 2018 17:0010. prosinec 2018 17:00

2018ne20kvě10:0018:00Nedělní UZELNedělní UZEL10:00 - 18:00 Herní klub UZEL, Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem Pořadatel: Herní klub UZEL Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Děti,Hry,Mládež,Senioři,Společnost Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

(Neděle) 10:00 - 18:00

Místo

Herní klub UZEL

Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem

Detaily události

Setkání zájemců o hraní deskových her v delším režimu. Hry je možné nejen zapůjčit, ale také přinést vlastní a zahrát si je tak s jinými hráči. Doporučujeme vlastní přezůvky a svačinu s sebou. Vstupné činí 30 Kč (jako příspěvek na provoz klubu (drobné občerstvení a energie).

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

30 Kč

Webové stránky pořadatele

Herní klub UZEL

Časy následujících opakujících se událostí

3. červen 2018 10:0017. červen 2018 10:001. červenec 2018 10:002. září 2018 10:0016. září 2018 10:007. říjen 2018 10:0021. říjen 2018 10:004. listopad 2018 10:002. prosinec 2018 10:00

2018st23kvěalldaySvětový den želv(Celý den: středa) Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o., Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV Pořadatel: Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o. Kraj:Ústecký krajOkres:Okres DěčínObec:Děčín (okres Děčín)Základní výběr událostí:ZvířataSpeciální výběr událostí:Světový den želv Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

Celý den (Středa)

Místo

Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o.

Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV

Detaily události

Co jste možná nevěděli o želvách…

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

Vstupné

Otevírací doba (odkaz na pořadatele akce)

Otevírací doba

Webové stránky pořadatele

ZOO Děčín

2018po28kvě17:0020:00Všední UZELVšední UZEL17:00 - 20:00 Herní klub UZEL, Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem Pořadatel: Herní klub UZEL Kraj:Ústecký krajOkres:Okres Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)Základní výběr událostí:Děti,Hry,Mládež,Senioři,Společnost Událost v krajiÚstecký kraj

Čas

(Pondělí) 17:00 - 20:00

Místo

Herní klub UZEL

Drážďanská 489/25, 400 07 Ústí nad Labem

Detaily události

Setkání zájemců o hraní deskových her v kratším všedním režimu. Hry je možné nejen zapůjčit, ale také přinést vlastní a zahrát si je tak s jinými hráči. Doporučujeme vlastní přezůvky a svačinu s sebou. Vstupné činí 20 Kč (jako příspěvek na provoz klubu (drobné občerstvení a energie).

Vstupné (odkaz na pořadatele akce)

20 Kč

Webové stránky pořadatele

Herní klub UZEL

Časy následujících opakujících se událostí

11. červen 2018 17:0025. červen 2018 17:0010. září 2018 17:0024. září 2018 17:001. říjen 2018 17:0015. říjen 2018 17:0029. říjen 2018 17:0012. listopad 2018 17:0026. listopad 2018 17:0010. prosinec 2018 17:00

X